joi, 21 mai 2015

Curs gratuit "Agent de securitate" în Bucureşti

Anunt public

Incepand cu data de 22.05.2015, va demara o noua sesiune de curs pentru meseria de „Agent de securitate”.
Locul de desfăsurare al cursurilor: Bucuresti
Perioada de desfasurare: 22.05.2015 – 24.07.2015
Examenul final se va sustine pe data de: 27.07.2015

Cursul are o durata de 360 ore si se va desfăşura pe 3 module, după cum urmează:
Modulul I – Pregătirea generală, cu durata de 120 ore, din care: 30 ore instruire teoretică si 90 activităti practice.
Modulul II – Pregătirea operaţională, cu durata de 160 de ore, din care: 40 instruire teoretică si 120 activităti practice.
Modulul III – Pregătirea specifică rezolvării incidentelor, cu durata de 80 de ore, din care: 20 ore instruire teoretică si 60 ore activităti practice.

Cui se adresează cursul?
Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul serviciilor de securitate si paza, care indeplinesc urmatoarele criterii:  
· cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
·  vârsta minimă 18 ani;
·  minim studii gimnaziale;
·  certificat medical/fişa de aptitudini cu specificaţia „apt pentru a desfăşura activităţi
· specifice ca agent de securitate”;  să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

Care sunt avantajele participării la acest curs în mod GRATUIT?
1. asimilarea cunoștințelor necesare domeniului;
2. pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experiență teoretică și practică;
3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută național și internațional;
4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unități specializate sau la locul de muncă.

Ce competențe obțin după absolvirea cursului de Agent de securitate?
La finalul cursului absolvenţii trebuie să dobândească cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective generale:
1. Să gestioneze cu răspundere resursele materiale din dotarea postului.
2. Să completeze corect şi lizibil documentele specifice serviciului de securitate.
3. Să asigure permanent ordinea de securitate în obiectiv, inclusiv realizarea controlului acces pentru persoane şi autovehicule.
4. Să rezolve în mod legal şi profesionist, incidentele de securitate.
5. Să asigure informarea operativă a celor în drept privind ordinea de securitate în obiectiv.
6. Să aplice corect normele de securitate şi sănătate în muncă.
7. Să aplice/respecte permanent normele de protecţia mediului.
8. Să asigure menţinerea unor relaţii de muncă eficace.

Ce tip de diplomă obțin după absolvirea cursului?
După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite. Certificatul de calificare are recunoaștere internațională dacă este tradus și apostilat.

Cursul de „Agent de securitate” este organizat în cadrul proiectului „Furnizare de Performanță și Competențe angajaților prin FPC”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, de către Asociaţia „Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională”, Partener 1 în cadrul proiectului, în calitate de furnizor de formare profesională autorizat pentru organizarea acestui curs de calificare .

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri, rugăm folosiţi telefoanele şi adresele de e-mail din rubrica „CONTACT”.

Persoană de contact: Andra Stanciu Expert informare și publicitate Romair Consulting S.R.L.
Telefon: +40 21 319.32.11
Email: andra.stanciu@romair.ro

Pentru mai multe detalii click aiciNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu