marți, 25 august 2015

Curs de Competente Antreprenoriale în economia socială

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Odorheiu Secuiesc organizează cursul de specializare Competenţe Antreprenoriale în economie socială în cadrul proiectului ”Sprijin Integrat Structurilor de Economie Socială” finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6: ”Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.1 ”Dezvoltarea economiei sociale”.

Cursul va avea loc în perioada: 22-25 septembrie 2015.

Grupa de cursanți va fi alcătuită din 25 de persoane, dintre care:
10 formatori în Economie Socială;
10 manageri ai Întreprinderilor Sociale;
5 specialiști în Economie Socială.

Cursul de Competenţe Antreprenoriale în economia socială oferă posibilitatea de a învăța, a realiza schimb de idei și de bune practici în domeniul antreprenoriatului, de a crea și implementa planuri de afaceri în domeniul economiei sociale.
Competențele dobândite în cadrul cursurilor sunt esențiale pentru demararea oricărei afaceri sociale, oferind cunoștințe cheie pentru un antreprenor. Ca și rezultat, fiecare cursant va avea un plan de afaceri finalizat.


Criterii de selecție pentru fiecare grup țintă:

1) Specialiști implicaţi în Economie Socială:
Cerinţe obligatorii de eligibilitate:
1. Studii medii, cu diplomă de absolvire;
2. Implicare în activități specifice economiei sociale (lucru cu categorii vulnerabile, activități de incluziune socială, activități antreprenoriale ce oferă locuri de muncă categoriilor vulnerabile etc.)
3. Domiciliul în una din regiunile/județele vizate de proiect – Nord-Vest, Centru, Vest.

2) Formatori implicaţi în Economie Socială:
Cerinţe obligatorii de eligibilitate:
1.Formator autorizat conform legislației în vigoare; (Diplomă ANC sau echivalentul)
2.Studii superioare cu diplomă de absolvire;
3.Implicare în activități specifice economiei sociale (lucru cu categorii vulnerabile, activități de incluziune socială, activități antreprenoriale ce oferă locuri de muncă categoriilor vulnerabile etc.)
4. Domiciliul în una din regiunile/județele vizate de proiect – Nord-Vest, Centru, Vest.

3) Manageri ai întreprinderilor sociale:
Cerinţe obligatorii de eligibilitate:
1. Studii medii cu diplomă de absolvire;
2. Deținerea unei funcții de conducere în cadrul unei structuri de economie socială (cooperative, composesorate, ONG-uri, etc.) din zonele de implementare a proiectului: Nord-Vest, Vest si Centru.
Criterii de departajare:
1. Cunoștințe de utilizare a calculatorului;
2. Alte calificări sau competențe demonstrabile în activități cu caracter social. (De exemplu programe, proiecte, acțiuni ce au vizat incluziunea socială a persoanelor/grupurilor defavorizate/vulnerabile. De menționat în scrisoarea de motivare.)


Pentru înscriere trimiteți: scrisoare de motivare și CV la adresa: office.udv@civitas.ro până la data de 7. septembrie 2015.
Pentru mai multe informaţii puteți suna la numerele de telefon: 0266-218.481, 0727-633.414.


Pentru mai multe detalii click aici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu